افرافر
شرکت فنی مهندسی افرافر واقع در مرکز رشد واحد های فناوری آباده جهت تکمیل کادر فنی خود نیاز به استخدام و جذب نیروی متخصص و غیر متخصص دارد . لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید و مشخصات دقیق تماس را ذکر نمایید . با تشکر به اعتماد و حسن انتخاب شما . مدیریت شرکت فنی مهندسی افرا برنامه فرزانگان (افرافر) به شماره ثبت 1369